مولاعلی ع 38«اَلصّبر اَفضَلُ سَجیّةِِ وَ العِلمُ اَشرَفُ 


حِلیَةِِ وَ عَطیّةِِ»


شکیبائى بالاترین خوى و دانش

 برترین زینت و نعمت است.


بصبر اندر آى و بدانش گراى


که دانش بود بهترین رهنماى‏

بودصبربهتر زهرخلق وخوی


تو والاتر از علم زیور مجوى‏

=

کتاب هزارگوهر 

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر انتشار از منبع : sabetq2-bs - sabetq2-bs
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:16:16
  برچسب ها :