مولاعلی ع 40«اَلعالِم وَ المُتَعَلّمُ شَریکانِ فِى الأجرِ 


وَ لا خَیرَ فیما بَینَ ذلِکَ» 


دانشمند و دانش آموز در پاداش آموزش شریکند

و بین این دو خیرى نیستمعلّم شریک است در اجر کار 
بیا باش شاگرد یااوستاد 
ابا دانش آموز، اى هوشیار 
که در غیر آن هیچ خیرى مباد 
===

کتاب هزارگوهر

سید عطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر انتشار از منبع : sabetq2-bs - sabetq2-bs
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:16:16
  برچسب ها :