مولا علی ع 


41«اَلجاهِلُ مَیّتُُ بَینَ الأحیاء» 


نادان مرده ‏اى است بین زندگان 


بنزدیک اهل خرد بیگمان، 

بود مرده، نادان تیره روان‏ 


دراو زنده باشد به جنبندگی 

کجا ارزشى دارد این زندگى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف ز ائر



 انتشار از منبع : sabetq2-bs - sabetq2-bs
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:16:16
  برچسب ها :