مولاعلی ع 


44«اَلکَریمُ اِذَا احتاجَ اِلَیکَ اَعفاکَ 


وَ اِذا احتَجَتَ اِلیهِ کَفاکَ»


 جوانمرد چون بتو نیازمند شود رهایت کند 
و چون تو بدو محتاج شوى چاره سازت باشد

    برى حاجت ار نزد مرد کریم،
    شود چاره سازت بزر یا به سیم‏
 کریم ار بسوى تو آرد نیاز،
 نباشد ورا دست خواهش دراز

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
 انتشار از منبع : sabetq2-bs - sabetq2-bs
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:16:16
  برچسب ها : چاره سازت